Γενικά

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. είναι από τις πρώτες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται από το 1969 στον τομέα της παραγωγής προφίλ αλουμινίου,  ειδικεύεται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την παραγωγή αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα καθώς και ειδικού προφίλ για βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις βάσει σχεδίου (σκάλες, φωτιστικά, κάγκελα, θερμοκήπια κλπ.) 

Οι σειρές που παράγονται: THERMO, EVRO και SLIM απλές σειρές, καλύπτουν όλη τη γκάμα των ανοιγόμενων και συρόμενων κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων καθώς και εσωτερικών χωρισμάτων. Επισημαίνεται ότι η εταιρία διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και ελαστικών για όλες τις σειρές της.

Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής με δύο καμπίνες βαφής, μια λευκού και μια λοιπών αποχρώσεων και ειδικών υπερανθεκτικών βαφών.

Τέλος  θα πρέπει να σημειωθεί πώς η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και έχει πιστοποιηθεί από το φορέα TUV AUSTRIA.