Σειρά 7000 - Συρόμενη

  • Τεχνολογικά προηγμένο, συρόμενο σύστημα αλουμινίου που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις σύγχρονων κατασκευών.
  • Δυνατότητα επιλογής από δύο πλάτη φύλλου 35mm και 39mm
  • Δυνατότητα συναρμολόγησης φύλλου με γωνιάστρα και πηχάκι
  • Δυνατότητα επιλογής απλών ή ανοξείδωτων οδηγών
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης κλειδαριάς πολλαπλών κλειδωμάτων
  • Διαθέτει προφίλ ίσιας κοπής γιά ελαχιστοποίηση του χρόνου συναρμολόγησης

Επισυναπτόμενα αρχεία

 catalog 7000