Σειρά 8000 - Ανοιγόμενη

  • Τεχνολογικά προηγμένο, ανοιγόμενο σύστημα αλουμινίου που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις σύγχρονων κατασκευών.
  • Εξασφαλίζει πλήρη υδατοστεγάνωση χάρη στα ειδικά μελετημένα κανάλια απορροής, αλλά και στα τρία EPDM λάστιχα στεγάνωσης που διαθέτει.
  • Πολύ απλό στην κατασκευή του χάρη στον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων εξαρτημάτων
  • Διαθέτει προφίλ γιά συναρμολόγηση και με διαιρούμενη γωνία αλλά και με γωνιάστρα, αλλά και γιά χρήση περιμετρικού μηχανισμού

Επισυναπτόμενα αρχεία

 Catalog 8000 - συνοπτικό
 Catalog 8000 - τομές