Πιστοποιητικά Βάσεων Στήριξης

TUV AUSTRIA - Μονοπάσαλο

ημερομηνία: 2016-12-28

TUV AUSTRIA - Μονοαξονικό tracker - METATRACKER

ημερομηνία: 2020-04-08

Πιστοποιητικό TUV Hellas για δίστηλο σύστημα δώματος και διπάσσαλο σύστημα αγρού

ημερομηνία: 2009-09-14

Πιστοποιητικό TUV Hellas για σύστημα με αντίβαρα ‘ Pegasus’

ημερομηνία: 2011-12-30

TUV AUSTRIA - Metal seam roof - Dubai

ημερομηνία: 2011-12-28

Συστήματα στήριξης - Δήλωση συμμόρφωσης CE

ημερομηνία: 2016-02-16

Εγγύηση 20ετίας

ημερομηνία: 2019-01-18

Μονοαξονικό tracker - Metatracker - Δήλωση συμμόρφωσης CE

ημερομηνία: 2020-05-04

Βεβαίωση Εκτίμησης και Αναγνώρισης της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ώς κεντρικού ομιλητή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτρομηχανικής στην Ιορδανία (16-17.5.2017)

ημερομηνία: 2017-08-03