Πιστοποιητικά Βάσεων Στήριξης

TUV AUSTRIA-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΣΣΑΛΟ

ημερομηνία: 2016-12-28

Πιστοποιητικό TUV Hellas για δίστηλο σύστημα δώματος και διπάσσαλο σύστημα αγρού

ημερομηνία: 2009-09-14

Πιστοποιητικό TUV Hellas για σύστημα με αντίβαρα ‘ Pegasus’

ημερομηνία: 2011-12-30

Δήλωση συμμόρφωσης CE

ημερομηνία: 2016-02-16

Εγγύηση 20ετίας

ημερομηνία: 2019-01-18

Πιστοποίηση ηλεκτρικής συνέχειας με ειδικό τεμάχιο

ημερομηνία: 2017-05-02

Βεβαίωση Εκτίμησης και Αναγνώρισης της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ώς κεντρικού ομιλητή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτρομηχανικής στην Ιορδανία (16-17.5.2017)

ημερομηνία: 2017-08-03