Πιστοποιητικά Εταιρίας

EN ISO 9001:2008

ημερομηνία: 2015-05-13

Μέλος Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

ημερομηνία: 2018-03-14

EN ISO 14001:2004

ημερομηνία: 2015-08-03

QUALICOAT

ημερομηνία: 2017-04-13

Πιστοποιημένοι Προμηθευτές Ηνωμένων Εθνών

ημερομηνία: 2010-02-05

Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ

ημερομηνία: 2016-11-08

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ

ημερομηνία: 2017-03-20