Πιστοποίηση από τον οργανισμό "TÜV AUSTRIA HELLAS" για τον Horizontal Single-Axis Solar Tracker της Metaloumin

Η στατική μελέτη του συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ "Horizontal Single-Axis Solar Tracker" της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ και κατέκτησε το πιστοποιητικό του οργανισμού "TÜV AUSTRIA HELLAS".