Φωτοβολταϊκό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου με την υποστήριξη της Greenpeace και της Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες

Το κόστος αγοράς του φωτοβολταϊκού συστήματος καλύφθηκε αποκλειστικά από χρήματα των υποστηρικτών της Greenpeace και εγκαταστάθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες. Εγκαταστάθηκε σύστημα βάσης στήριξης της εταιρείας Metaloumin, φωτοβολταϊκά πάνελ JASolar και μετατροπέας Fronius.