ΕλληνοΑραβικό Επιμελητήριο: Eνημερωτικό Δελτίο για τις Δραστηριότητες των Μελών - Παρουσίαση της METALOUMIN