6ο ΑραβοΕλληνικό Οικονομικό Forum

Eλλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον

Η METALOUMINσυμμετέχει στο 6ο ΑραβοΕλληνικό Οικονομικό Forum  με θέμα : Eλλάδα και Αραβικός Κόσμος:  Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον”,  29-30/11/2017,  ξενοδοχείο AthensDivaniCaravel.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.arabhellenicchamber.gr